OI AKΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007

OI AKΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ !!! ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ !!! ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ !!!


ΕΠΤΑ ΘΗΒΑΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ !!! ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ '' ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ '' !!!


Σε μια επιτυχημένη και εγκάρδια τελετή, που έλαβε χώρα στις 14/7/2014 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) μαζί με την Toolkit Company απένειμαν στους αποφοίτους τους μεταξύ των οποίων και επτά (7) δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, οι κ.κ Μαρίνα Γερασίμου Γεωργία Κατσάρα, Αθανασία Κατσιμίχα, Μαρίνα Κατσιμίχα, Σωτηρία Κλαρίδη-Τζουτζουκλάρη, Παναγιώτης Κουρκούτης και Δημήτριος Μπάκας τους τίτλους διαπίστευσής τους.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά & Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.Π., κ. Γιώργος Σταματογιάννης, ο οποίος τόνισε το σημαντικό έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον Πειραιά για τη Διαμεσολάβηση.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση: ο κ. Jan Versteeg, Πρέσβης του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην Ελλάδα, η κα. Manon Schonewille, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Παραστάτης Δικηγόρος Ι.Μ.Ι. και Διεθνής Εκπαιδεύτρια των εταιριών “Toolkit Company” και “Schonewille & Schonewille Legal Mediation», η κα. Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δικηγόρος,  Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Παραστάτης Δικηγόρος Ι.Μ.Ι, Lead Εκπαιδεύτρια του ΚΕ.ΔΙ.Π. και  Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Στέλιος Μανουσάκης, Διευθυντής του ΚΕ.ΔΙ.Π. & Μέλος των Επιτροπών Πιστοποίησης & Προώθησης της Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Στη συνέχεια, ο κ. Στέλιος Μανουσάκης στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, μετέφερε τις θέσεις της Επιτροπής Προώθησης της Διαμεσολάβησης σχετικά με  την αναγκαιότητα ένταξης του θεσμού της διαμεσολάβησης στον κορμό των διατάξεων του Κ.Πολ.Δ., την προσπάθεια καθιέρωσης υποχρεωτικής υπαγωγής σε διαμεσολάβηση συγκεκριμένων κατηγοριών διαφορών, την προώθηση της εκπαίδευσης των δικηγόρων στην ιδιότητα του παραστάτη δικηγόρου στη διαμεσολάβηση .
Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση δόθηκαν 102 τίτλοι διαπιστευμένων διαμεσολαβητών σε εκπαιδευθέντες διαμεσολαβητές.


Η Διαμεσολάβηση
ως θεσμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.


H Διαμεσολάβηση είναι ένας ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ τρόπος επίλυσης μιας διαφοράς. Διεξάγεται με την συνδρομή ενός τρίτου αντικειμενικού προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλέον και στην Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να επιλέξει ένα άλλο δρόμο για να επιλύσει τις διαφορές του «να δοκιμάσει και εκτός του δικαστηρίου» χωρίς να στερείται κανένα δικαίωμα του και φυσικά την δυνατότητα να προσφύγει στα δικαστήρια.
Στην Διαμεσολάβηση συμμετέχουν ο Διαμεσολαβητής, τα συμβαλλόμενα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.
 Με τον νόμο Ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (2008/52/ΕΚ) ορίζεται ότι: «Ως διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή» 
(άρθρο 4 εδ. β΄ Ν. 3898/2010).


 α)Ταχύτητα
Η πείρα, από την πρακτική της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παραπέμπει σε διαδικασία με
μέσο όρο διάρκειας 8 ώρες, εντός της ίδιας ημέρας. Δεν υπάρχει ρητός χρονικός περιορισμός ή εν γένει πρόβλεψη για την διάρκεια της διαδικασίας (μόνη εξαίρεση, άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3898/2010). 
β)Εκούσια υπαγωγή
Τα μέρη «...επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή» (άρθρο 4 εδ. β΄ Ν. 3898/2010). 
γ) Αμεροληψία
Ο διαμεσολαβητής είναι τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τους διαδίκους και συνεπώς είναι ουδέτερος/αμερόληπτος προς τη διένεξη και τα μέρη.«Ως διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο» (άρθρο 4 εδ. γ΄ Ν. 3898/2010). «Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους» (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3898/2010). «Ο διαμεσολαβητής ενεργεί και πρέπει και προς οποιονδήποτε τρίτο να δίνει την εντύπωση ότι ενεργεί σε μόνιμη βάση με αμεροληψία έναντι των μερών και μεριμνά για την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των μερών στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης.» (άρθρο 2 παρ. 2 Κώδικα Δεοντολογίας Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών – Υ.Α. 109088/2011)
δ) Εμπιστευτικότητα
«Η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί και συναντάται με καθένα από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του » (άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 3898/2010). «Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας» (άρθρο 10 Ν. 3898/2010). 
 Ο Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος μεσολαβητής, με ειδική κατάρτιση), διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο οποίος βοηθά τα συμβαλλόμενα μέρη στην επίτευξη μιας αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας.
Ο Διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφαση, δεν επιβάλλει λύση. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ώστε να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.
 Στην Διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν εμπορικές, αστικές, εργατικές και οικογενειακές διαφορές
Στη διαδικασία συμμετέχουν ο Διαμεσολαβητής, τα συμβαλλόμενα μέρη και υποχρεωτικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Όταν η διαδικασία καταλήξει σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, ο Διαμεσολαβητής την αποτυπώνει εγγράφως -και αφού την υπογράψουν και τα δύο μέρη- με επιμέλεια οποιουδήποτε από τα μέρη το πρακτικό κατατίθεται στο πρωτοδικείο της περιοχής όπου έγινε η Διαμεσολάβηση. Έτσι, η συμφωνία αυτή μετατρέπεται άμεσα σε Εκτελεστό Τίτλο. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης σε σχέση με τους άλλους τρόπους επίλυσης διαφορών (δικαστήρια, διαιτησία).
Ο Διαμεσολαβητής επιλέγεται από τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσα από τον Δημόσιο Κατάλογο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Μετά την εφαρμογή του ν. 3919/2011,  η παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών δεν υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς. Ειδικότερα, κάθε διαμεσολαβητής μπορεί ελεύθερα και χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας, χωρίς να δεσμεύεται από την έδρα του.
Μια  Διαμεσολάβηση ξεκινά με κοινή συνάντηση των μερών και των δικηγόρων τους. Ο Διαμεσολαβητής εξηγεί αρχικά τη διάρθρωση της διαδικασίας και τονίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των συζητήσεων. Έπειτα, ζητά από τα μέρη να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Όταν ο διάλογος δεν είναι πλέον παραγωγικός, ο διαμεσολαβητής χωρίζει τα μέρη και ξεκινά μία σειρά ιδιωτικών, εμπιστευτικών συνεδριάσεων. Στις κατ’ ιδίαν αυτές συναντήσεις ο διαμεσολαβητής συζητά με κάθε ένα από τα  μέρη για να αναλύσει την περίπτωσή τους, να αναγνωρίσει και να αναδείξει τα πραγματικά συμφέροντα καθενός από τα μέρη και να αναπτύξει επιλογές για την επίλυση της διαφοράς. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες, προτάσεις ή προσφορές από το ένα μέρος στο άλλο μόνο αν έχει την ρητή συναίνεσή τους. Οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις είναι πολλαπλές, διάρκειας 20-30 περίπου λεπτών η καθεμία.
Όταν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, γίνεται μία τελευταία κοινή συνάντηση όπου υπογράφεται το πρακτικό της διαμεσολάβησης από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.   
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Δημήτρης Σοβατζής
Email:sovdim@hotmail.com


Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Η ΕΛΛΑΔΑ !!! ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ !!!

Ο προδότης κατά τον Θουκυδίδη "Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδας στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώσει του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..."

Οι χάρτες γράφουν τα Σκόπια με το όνομα "Μακεδονία" [photo]
Πέρασαν τόσα χρόνια και ουδείς πολιτικός έκανε κάτι σωστό για το Σκοπιανό ζήτημα. Πολλές χώρες ανά τον κόσμο.. αναγνωρίζουν επίσημα τα Σκόπια ως Μακεδονικό κράτος, κάτι που δεν γίνεται επ ουδενί λόγος απο τα ελληνικά ΜΜΕ.
Στα πλαίσια της Σκοπιανής προπαγάνδας.. διάλεξε αυτό το όνομα της Μακεδονίας για γεωπολιτικούς σκοπούς, και δυστυχώς, βρήκε υπέρμαχους και στον Ελλαδικό χώρο. Όσοι σας βγάλει ο δρόμος για την Φλώρινα, υπάρχει ένα μεγάλο χωριό με την ονομασία Μελίτη. Πολλοί απο τους κατοίκους υποστηρίζουν το γειτονικό κρατίδιο με ιδιαίτερο ζήλο. 
Οι περισσότεροι χάρτες γράφουν τα Σκόπια ως "Μακεδονία" και εδώ, χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση απο την πλευρά της Ελλάδας.
Το βέτο του Κώστα Καραμανλή για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ήταν μια τρύπα στο νερό.
Το εμπάργκο του Ανδρέα Παπανδρέου στα Σκόπια, πάλι δεν πέτυχαν απολύτως τίποτα.
Τα πάντα ξεκινούν απο το χρήμα που διαθέτει ένα κράτος για την προπαγάνδα. 

Τα Σκόπια προσπαθούν μέσω των αγαλμάτων, των βιβλίων να αλλάξουν το ρου της ιστορίας.
Το απίστευτο είναι.. ότι ενώ οι περισσότεροι σκοπιανοί έχουν βουλγαρικές ρίζες, έχουν φάει τέτοια πλύση εγκεφάλου, που νομίζουν ότι είναι απόγονοι του Μέγα Αλεξάνδρου.

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙ !!! ΚΛΕΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ !!! Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ !!!


Μεγάλη Καλλιτεχνική  Συναυλία έχει προγραμματίσει ο Ιστορικός Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ την Δευτέρα 21 Ιουλίου και ώρα 21.30 στο Δημοτικό Θέατρο Μοσχοποδίου τής Θήβας 
 '' Μελίνα Μερκούρη '' με την παρουσία τού Δημοφιλή Καταξιωμένου Βοιωτού Καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχου ο οποίος με την παρουσία του αναμένεται να μαγνητίσει μικρούς και μεγάλους σε μία Εντυπωσιακή Καλλιτεχνική Βραδιά , τα έσοδα τής οποίας θα υποστηρίξουν τον Ιστορικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟ ο οποίος επανήλθε στην  Α ' Ε.Π.Σ.Βοιωτίας και με νέο ανανεωμένο και ιδιαίτερα φιλόδοξο Διοικητικό Συμβούλιο  , επικεφαλής τού οποίου είναι ο Πρόεδρος του κ. Κώστας Αγγέλου και Προπονητής ο Καταξιωμένος κ. Γιώργος Αγγέλου , υπόσχεται μεγάλες στιγμές επιτυχιών στον φίλαθλο του κόσμο .

*** Η Τιμή τού εισιτηρίου από σήμερα  είναι σε προσφορά 15 E , ενώ την ημέρα τής Συναυλίας θα είναι 20 Ε .
Αρμόδιοι , για προμήθεια Εισιτηρίων: 
       κ. Αγγέλου Κωνσταντίνος τηλ. 6973887237
 κ. Μάγγας Δημήτριος τηλ. 6976559612
κ. Δρένιος Σωτήριος τηλ. 6972428692
Τό Νέο Ανανεωμένο και ιδιαίτερα Φιλόδοξο Διοικητικό Συμβούλιο τού Ιστορικού Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΥ απαρτίζεται από τούς κάτωθι κ.κ. :


Πρόεδρος                    Κώστας Αγγέλου
Α' Αντιπρόεδρος           Παναγιώτης Κατρισιωσης
Β' Αντιπρόεδρος           Βασίλης Θεοδωρου
Γενικός Γραμματέας      Σωτήρης Δρενιος
Ταμίας                        Παναγιώτης Τσελλος
Γενικός Αρχηγός           Δημήτρης Μαγγας
Έφορος Υλικού             Χρήστος Τζωνης


Υπεύθυνοι τύπου και Ενημέρωσης
Σπύρος Παναγιωτιδης , Γιώργος Δριτσας


Υπεύθυνοι Ακαδημιών 
 Παναγιώτης Μπατσουλης , Θεόδωρος Σιακουλης

Μέλη                              

Βασίλης Ζωγραφος , Απόστολος Τζωνης , Κώστας Κατσέλης , Στέλιος Σιακουλης , Δημοσθένης Δουσης , Χαράλαμπος Μαδης ,Χρήστος Τσελλος ,Βαγγέλης   Θεοδωρου , Κώστας Μπατσουλης , Ελευθέριος Τσελλος

        ***      Ενώ νέος Προπονητής είναι ο  κ.  Γιώργος Αγγελου ο οποίος με την  προπονητική του πορεία τα τελευταία χρόνια σε Ιστορικές Ποδοσφαιρικές Ομάδες τής Βοιωτίας έχει καταξιωθεί στον χώρο , 

ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι και Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής τού Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΥ 


ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Δημήτρης Σοβατζής

Email:sovdim@hotmail.com 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ !!! ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ !!! ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ !!!

Το Άγιο Όρος «ξεπλένει» τη ντροπή της εξωτερικής μας πολιτικής

Το Άγιο Όρος «ξεπλένει» τη ντροπή της εξωτερικής μας πολιτικής
Η είδηση είχε πριν από μερικές εβδομάδες περάσει στα ψιλά. Ο Αδελφός του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Κιέβου και θερμού υποστηρικτή του «προέδρου» της Ουκρανίας Ποροσένκο, ο Βλαντίμιρ Κλιτσκό, επίσης πυγμάχος, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος. Όμως οι μοναχοί αρνήθηκαν τότε να του επιτρέψουν να κοινωνήσει και το γεγονός αυτό ήταν μια πρώτη «διεθνής καταδικαστική αντίδραση» για το καθεστώς του Κιέβου, που καλόμαθε να υποστηρίζεται από τη Δύση, ΕΕ και ΗΠΑ, ακόμη κι όταν αποφασίζει και υλοποιεί πρωτοφανή εγκλήματα.
Η «διεθνής κοινή γνώμη» και μαζί της οι «διεθνείς οργανισμοί» έχουν την τάση να ξεχνούν γρήγορα όσα δυσάρεστα θέματα δεν εξυπηρετούν τις τρέχουσες σκοπιμότητες, που στην περίπτωσή μας είναι μία και μόνη: να εδραιωθεί πάση θυσία το εγκληματικό καθεστώς του Κιέβου. Κι ας έχει ήδη χρεωθεί την πρόσληψη ελεύθερων σκοπευτών, που σκότωναν αδιακρίτως υποστηρικτές και αντιπάλους του Γιανουκόβιτς για να σκορπίσουν το χάος, την πυρπόληση του Μεγάρου των Συνδικάτων στην Οδησσό και τους εκατό ή περισσότερους καμένους ζωντανούς, εκατοντάδες δολοφονίες αμάχων, δημοσιογράφων και πολλά άλλα τερατώδη, όπως η χρήση βομβών φωσφόρου κ.ο.κ. Κι ας υπόσχονται άπαντες ότι θα εγγυηθούν τη «διεθνή αμερόληπτη διερεύνηση» κλπ. Όσο είδατε εσείς διεθνή έρευνα για τους ελεύθερους σκοπευτές ή για την Οδησσό, που υποτίθεται ότι συζητείτο με την ΕΕ, άλλο τόσο κι εμείς...
Αλλά ας επιστρέψουμε στους μοναχούς του Αγίου Όρους, σε ορισμένους εκ των οποίων είχαμε απευθυνθεί προ μερικών εβδομάδων με το ερώτημα περί Κλιτσκό και περί της φημολογίας ότι θα επισκεφθεί τον Άθω ως και ο νεοεκλεγείς «πρόεδρος» Ποροσένκο. Μιμούμενος προφανώς τη συνήθεια του προκατόχου του (και εξαφανισμένου μέσα στη ντροπή...) Γιανουκόβιτς να τον επισκέπτεται.
«Ό, τι έγινε με τον Κλιτσκό, θα γίνει και με τον Ποροσένκο. Δεν μπορείς να χύνεις το αίμα συνανθρώπων σου και μάλιστα αδελφών σου και να τύχεις οποιασδήποτε κοινωνίας αν δεν μετανιώσεις ειλικρινά. Το ίδιο θα του πουν σε όποιο μοναστήρι κι αν πάνε», μας είπε τότε ο βασικός συνομιλητής μας, γνωστός και εξέχων μοναχός, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύπτουμε, γιατί δεν έχουμε κάποια σχετική εξουσιοδότηση.

Λίγες εβδομάδες αργότερα η γνώμη των μοναχών του Αγίου Όρους για τον αδελφοκτόνο πόλεμο στην Ουκρανία διατυπώθηκε σε μια επιστολή, που διαδίδεται στο ρωσικό Διαδίκτυο πιο γρήγορα κι από αστραπή. Αναδημοσιεύουμε τα βασικά της σημεία:
«Τον τελευταίο καιρό πύκνωσαν οι επισκέπτες από το Κίεβο στο Όρος, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και όχι, πνευματικοί και κοσμικοί. Γιατί τόση φασαρία;
Μας ζήτησαν να ευλογήσουμε τον Ποροσένκο για την προεδρία, καθώς και την 'πολεμική επιχείρηση' στην Ανατολή. Οι εκπρόσωποι της χούντας επισκέφθηκαν όλα τα μεγάλα μοναστήρια του Αγίου Όρους, πρωτίστως το Βατοπέδι, τη Δοχειαρίου, την Παντελεήμονος, το Χηλανδάρι, τη Φιλοθέου, την Κουτλουμουσίου... Με κυνικό τρόπο επιχειρηματίες πρότειναν στους ηγούμενους εξαιρετικά μεγάλα ποσά για μια μικρή επιστολή υποστήριξης. Εισπράττοντας αρνήσεις, προχωρούσαν στην επόμενη μονή... Αλίμονο, οι σύντροφοι υπέστησαν πλήρη αποτυχία ακόμη και στο Ρωσικό μοναστήρι, όπου περισσότεροι από τους μισούς είναι Ουκρανοί.
Ναι, είμαστε ορθόδοξοι φονταμενταλιστές. Ολόκληρος ο Άθως με ομοψυχία υποστηρίζει τη Ρωσία και τους πολιτοφύλακες του Ντονμπάς στον αγώνα τους κατά των δυνάμεων του χάους. Στα μάτια των αγιορειτών γερόντων ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι τίποτε διαφορετικό, παρά άλλη μια επίθεση των σκοτεινών δυνάμεων της Δύσης στην ορθόδοξη Ανατολή. Είμαστε βαθιά ανάστατοι με τις ενέργειες των εγκληματιών του Κιέβου και τους εκδικητές από τη Δυτική Ουκρανία και τα εξίσου κυνικά ψέματα των ουκρανο-αμερικανικών ΜΜΕ. Πρόκειται για καθαρό σατανισμό. Δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να δικαιολογηθούν.
ΚΑΜΙΑ ευλογία μας στους στρατιώτες και αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.
ΚΑΜΙΑ ευλογία στους εκπροσώπους της φασιστικής χούντας!».

Για να είμαι ειλικρινής την επιστολή, που διαδίδεται στο ρωσικό Διαδίκτυο, μου την έστειλε πρώτος σήμερα το πρωί ένας ομογενής επιχειρηματίας, που κατάγεται από τα χωριά του Ντονιέτσκ και σήμερα με πόνο ψυχής παρακολουθεί τα τεκταινόμενα από τη Ρωσία, όπου ζει.
Αμέσως μετά μου την έστειλε ο Θανάσης Κοσσέ, ο ομογενής από την Κυψέλη, που άφησε την ειρηνική ζωή του στην Ελλάδα και πήγε να πολεμήσει στη γη της καταγωγής του, εκεί, που μεγάλωσε ο ίδιος, οι συγγενείς του και ζει η μητέρα του. Είχε εξαφανιστεί για μερικές ημέρες και αρχίσαμε κι εμείς εδώ στη Μόσχα να ανησυχούμε για έναν άνθρωπο, που μας γνώρισαν από μακριά άλλοι δυο ομογενείς, ο Νίκος Σιδηρόπουλος, δημοσιογράφος και ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, σκηνοθέτης. Ο Θανάσης μας ζήτησε συγγνώμη, που δεν μπορεί να γράψει πολλά «γιατί έχουμε τρεχάματα τώρα». Προφανώς καταλάβαμε κι εμείς ότι πολεμά και δεν έχει χρόνο για συζήτηση ή για γραψίματα. Του ευχηθήκαμε καλή συνέχεια και αισθανθήκαμε ότι είναι χρέος μας να δώσουμε στη δημοσιότητα, όπως μας ζήτησε το κείμενο των Αγιορειτών, χωρίς άλλα σχόλια. Τα σχόλια, οι απόψεις και οι εξυπνάδες είναι άλλωστε πολύ εύκολες όταν κάθεσαι μακριά από τη φωτιά του πολέμου...
Το μόνο, που θα πούμε, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αγιορείτες μοναχούς, έναν από τους τελευταίους «θεσμούς» αυτής της χώρας, που διατηρεί την (πάντοτε σχετική) ελευθερία του και μπορεί να «ξεπλύνει» την ντροπή όλων εμάς των υπολοίπων, που είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε για εξωτερική πολιτική εκείνη των δανειστών μας...


Read more: http://www.newsbomb.gr/bloggers/edo-mosha/story/474536/to-agio-oros-xeplenei-ti-ntropi-tis-exoterikis-mas-politikis#ixzz382FRxTn7

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΓΙΑ 3η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΕΑΡΟΣ ΒΟΙΩΤΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ !!!

Ανανέωσε την συνεργασία του για 3η συνεχόμενη Ποδοσφαιρική Περίοδο με την Ιστορική Ποδοσφαιρική Ομάδα τού Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ , ο Βοιωτός νεαρός σκληροτράχηλος Αμυντικός Μηνάς Κουτσοδήμος .
Ο 21 χρόνος Μηνάς Κουτσοδήμος πού ξεκίνησε την Ποδοσφαιρική του Καριέρα από την Ποδοσφαιρική Ομάδα τής Γενέτειρας του τον Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ιστορική ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ έχοντας στο ενεργητικό του πρόπερσι την Ποδοσφαιρική Περίοδο 2012 - 13 μία εντυπωσιακή Ποδοσφαιρική Περίοδο με την φανέλα τής Πρωταθλήτριας τής Δ ' Εθνικής Κατηγορίας Ομάδας τού Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ , όπως και πέρσι την Ποδοσφαιρική Περίοδο 2013 - 14   στο  Πρωτάθλημα τής Γ ' Εθνικής Κατηγορίας , δεν αρνήθηκε την πρόταση πού τού έκανε ο Πρόεδρος και  Ισχυρός Διοικητικός Παράγοντας τής Αθηναϊκής Ιστορικής Ομάδας κ. Αλέξης Κούγιας , ο οποίος τον επισκέφθηκε στην Γενέτειρα του τις Ιστορικές Πλαταιές , και με συνοπτικές διαδικασίες ανανέωσαν την Συνεργασία τους , αφού παρά τον Υποβιβασμό τού Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ στην Α' Ε.Π.Σ. Αθηνών , ο Στόχος είναι άμεση επάνοδος στην Γ ' Εθνική Κατηγορία .Όπως δήλωσε στο ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ και τον Δημήτρη Σοβατζή , ο νεαρός μόλις 21 ετών Βοιωτός σκληροτράχηλος Αμυντικός Μηνάς Κουτσοδήμος , μετά την συνάντηση τους με τον κ. Αλέξη Κούγια με μεγάλη χαρά ανανέωσε την συνεργασία του , διότι αγωνιζόμενος ήδη 2 Ποδοσφαιρικές Περιόδους με την Ιστορική Φανέλα τού Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ σέ Δ ' καί Γ ' Εθνική Κατηγορία έζησε Μεγάλες Στιγμές  , και πρωτόγνωρα συναισθήματα  με τον Φανταστικό  Φίλαθλο Κόσμο τού Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ , πού με την δυναμική του παρουσία σε κάθε αγώνα δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι είναι ο 12ος Παίκτης τής Ομάδας μέσα στο τερέν . 

Αυτή την χρονική περίοδο επιθυμεί  να ζητήσει ένα μεγάλο Συγνώμη από τον Φανταστικό  Φίλαθλο Κόσμο τού Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ πού πικράθηκε από τον Υποβιβασμό τής Ομάδας και Δηλώνει ότι θα δώσουν τα πάντα αυτός και οι Συμπαίκτες του για άμεση επάνοδο τού Ιστορικού Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ στην Γ ' Εθνική Κατηγορία , γιατί η Α' Ε.Π.Σ. Αθηνών δεν αρμόζει στην Ιστορία τής Ομάδας .

Παρά τον Υποβιβασμό στην Α ' Ε.Π.Σ. Αθηνών , θεωρώ μεγάλη Τιμή για τον εαυτό μου την παρουσία  μου στο Ρόστερ τού Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ  Δηλώνει ο Βοιωτός Αμυντικός  :  Τις 2 προηγούμενες Ποδοσφαιρικές Περιόδους πού αγωνιστήκαμε σε  Δ ' και Γ ' Εθνική Κατηγορία θα το ξαναπώ  αισθανόμουν ότι αγωνιζόμασταν στην Α' Εθνική , αφού το όλο κλίμα αυτής τής Ομάδας είναι  απίστευτα Εντυπωσιακό !!!

Στόχος την ερχόμενη Ποδοσφαιρική Περίοδο είναι η κατάκτηση τού Πρωταθλήματος τής Α ' Ε.Π.Σ. Αθηνών και η επάνοδος   στην Γ '  Εθνική Κατηγορία   δηλώνει ο νεαρός Μηνάς Κουτσοδήμος , πού το Ποδοσφαιρικό του μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό .
Ο Κόσμος μας είναι το Α και το Ω , όλοι οι Ποδοσφαιριστές έχουμε δεθεί αφάνταστα μαζί του , μαζί στις χαρές μαζί και στις λύπες , είναι μία φανταστική σχέση πού λίγες Ομάδες την βιώνουν .
Μεγάλη Παρακαταθήκη και Κίνητρο για κάθε νέο Ποδοσφαιριστή πού αγωνίζεται στον Ιστορικό Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ είναι η Τεράστια  Ιστορία του στον χώρο τού Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου με θητεία ετών σε Α ' ,  Β ' και Γ ' Εθνική Κατηγορία .


Τό ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ οι Συνεργάτες του και ο Διαχειριστής του Δημοσιογράφος - Αθλητικογράφος κ. Δημήτρης Σοβατζής εύχονται στον Βοιωτό νεαρό Ποδοσφαιριστή Μηνά Κουτσοδήμο 

 καλή και δημιουργική Ποδοσφαιρική Περίοδο στο ερχόμενο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου τής Α ' Ε.Π.Σ. Αθηνών με την Φανέλα τού Ιστορικού Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ , και επάνοδο και πάλι στην Γ ' Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου .
ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΒΑΤΖΗΣ
Email:sovdim@hotmail.com

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙ !!! ΚΛΕΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ !!! Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ !!!


Μεγάλη Καλλιτεχνική  Συναυλία έχει προγραμματίσει ο Ιστορικός Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ την Δευτέρα 21 Ιουλίου και ώρα 21.30 στο Δημοτικό Θέατρο Μοσχοποδίου τής Θήβας 
 '' Μελίνα Μερκούρη '' με την παρουσία τού Δημοφιλή Καταξιωμένου Βοιωτού Καλλιτέχνη Γιάννη Πλούταρχου ο οποίος με την παρουσία του αναμένεται να μαγνητίσει μικρούς και μεγάλους σε μία Εντυπωσιακή Καλλιτεχνική Βραδιά , τα έσοδα τής οποίας θα υποστηρίξουν τον Ιστορικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟ ο οποίος επανήλθε στην  Α ' Ε.Π.Σ.Βοιωτίας και με νέο ανανεωμένο και ιδιαίτερα φιλόδοξο Διοικητικό Συμβούλιο  , επικεφαλής τού οποίου είναι ο Πρόεδρος του κ. Κώστας Αγγέλου και Προπονητής ο Καταξιωμένος κ. Γιώργος Αγγέλου , υπόσχεται μεγάλες στιγμές επιτυχιών στον φίλαθλο του κόσμο .

*** Η Τιμή τού εισιτηρίου από σήμερα  είναι σε προσφορά 15 E , ενώ την ημέρα τής Συναυλίας θα είναι 20 Ε .
Αρμόδιοι , για προμήθεια Εισιτηρίων: 
       κ. Αγγέλου Κωνσταντίνος τηλ. 6973887237
 κ. Μάγγας Δημήτριος τηλ. 6976559612
κ. Δρένιος Σωτήριος τηλ. 6972428692
Τό Νέο Ανανεωμένο και ιδιαίτερα Φιλόδοξο Διοικητικό Συμβούλιο τού Ιστορικού Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΥ απαρτίζεται από τούς κάτωθι κ.κ. :


Πρόεδρος                    Κώστας Αγγέλου
Α' Αντιπρόεδρος           Παναγιώτης Κατρισιωσης
Β' Αντιπρόεδρος           Βασίλης Θεοδωρου
Γενικός Γραμματέας      Σωτήρης Δρενιος
Ταμίας                        Παναγιώτης Τσελλος
Γενικός Αρχηγός           Δημήτρης Μαγγας
Έφορος Υλικού             Χρήστος Τζωνης


Υπεύθυνοι τύπου και Ενημέρωσης
Σπύρος Παναγιωτιδης , Γιώργος Δριτσας


Υπεύθυνοι Ακαδημιών 
 Παναγιώτης Μπατσουλης , Θεόδωρος Σιακουλης

Μέλη                              

Βασίλης Ζωγραφος , Απόστολος Τζωνης , Κώστας Κατσέλης , Στέλιος Σιακουλης , Δημοσθένης Δουσης , Χαράλαμπος Μαδης ,Χρήστος Τσελλος ,Βαγγέλης   Θεοδωρου , Κώστας Μπατσουλης , Ελευθέριος Τσελλος

        ***      Ενώ νέος Προπονητής είναι ο  κ.  Γιώργος Αγγελου ο οποίος με την  προπονητική του πορεία τα τελευταία χρόνια σε Ιστορικές Ποδοσφαιρικές Ομάδες τής Βοιωτίας έχει καταξιωθεί στον χώρο , 

ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι και Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής τού Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΥ 


ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Δημήτρης Σοβατζής

Email:sovdim@hotmail.com 

ΕΓΧΩΡΙΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ !!! ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ !!!

Το απόλυτο εγχώριο σαμποτάζ στην Ελληνική αμυντική βιομηχανία

Οι Έλληνες κατασκευαστές αμυντικού υλικού "χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου"
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΚΠΥ) καταθέτει πρόταση  για τη συμμετοχή των Ελληνικών εταιρειών στους διαγωνισμούς Ευρωπαϊκών και Νατοϊκών  οργανισμών Άμυνας και Ασφάλειας (EDA-NSPA-NAPMA-NCIA-UN-FRONTEX –ESA ).
Τι λένε στην πρότασή τους οι Έλληνες κατασκευαστές:
«Για πολλούς λόγους που δεν είναι σκόπιμο να αναλυθούν στο παρόν, η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία(ΕΑΒΙ), είχε ελάχιστη η καθόλου συμμετοχή στους διαγωνισμούς της τελευταίας εικοσαετίας των Ευρωπαϊκών και Νατοϊκών  οργανισμών Άμυνας και Ασφάλειας (EDA-NSPA-NAPMA-NCIA-UN-FRONTEX –ESA etc).
 

Το αποτέλεσμα της πολύχρονης απουσίας της ΕΑΒΙ από τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες είναι ότι σήμερα είναι πρακτικά αδύνατον εταιρείες της  ΕΑΒΙ να συμμετάσχουν με αξιώσεις στους σχετικούς διαγωνισμούς. Τις περισσότερες δε φορές,οι εταιρείες μας αδυνατούν ακόμα και να συμπληρώσουν το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η μοναδική λύση είναι  να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΕΘΑ-ΕΔ-ΕΑΒΙ) ώστε οι Ελληνικές εταιρείες να συμπεριλαμβάνονται στα μεγάλα κονσόρτσιουμ που «χτυπάνε» και συνήθως παίρνουν τις δουλειές. Οι μεγάλες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές εταιρείες έχουν εκτός των άλλων, οργανωμένα και πολυδάπανα τμήματα λόμπυ στα κέντρα των αποφάσεων, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση και παρέμβαση στον άριστο χρόνο. Επίσης οι χρηματοπιστωτικές δυνατότητες τόσο των εταιρειών, όσο και των χωρών τους ήταν και είναι, ειδικά τώρα λόγω κρίσης, ασυναγώνιστες. Σαν παράδειγμα θα αναφέρουμε περίπτωση διαγωνισμού 100.000.000€ στον οποίο για να πάρει κανείς προκαταβολή 30%=30.000.000€ στην μεν Ελλάδα σήμερα ,θα πρέπει να καταθέσει το ισόποσο!!!, ενώ οι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού έχουν ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης χαμηλότατου κόστους.

Άρα η μοναδική ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη λύση για την συμμετοχή της ΕΑΒΙ σε όλους τους παραπάνω οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της NCIA , είναι η επιδίωξη συμμετοχής της ως «συνεργάτης – υποκατασκευαστής»(partner/subcontractor) είτε μεγάλων οίκων του εξωτερικού είτε μεγάλων κοινοπραξιών. Για να γίνει δε αυτό στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να συνεργαστούν οργανωμένα οι Κρατικοί (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Ένοπλες Δυνάμεις) ,μαζί με τους Ιδιωτικούς φορείς (ΣΕΚΠΥ-ΕΑΒΙ).

Προτείνουμε την σύσταση, άμεσα, σχετικής ομάδας εργασίας ( με ένα και μοναδικό σκοπό : την επιτυχή παρουσία και συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών στις διαδικασίες προμηθειών υλικών και υπηρεσιών των  Διεθνών Οργανισμών Άμυνας και Ασφάλειας στους οποίους συμμετέχει η Χώρα μας) , η οποία έχοντας εκπροσώπους από όλους τους φορείς, θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ μηνιαία),θα έχει θεσμική , συνεχή και μακρόχρονη παρουσία (όχι απλά ωσάν φωτοβολίδα να συνεδριάσει μία δύο φορές και μετά να ξεχαστεί στη λήθη, όπως δυστυχώς συμβαίνει συνήθως ) και η οποία είναι σίγουρο ότι θα φέρει αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο.

onalert

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ !!!Σχετικά με τον Διαδικτυακό  Διαγωνισμό διάθεσης  Εισιτηρίων τής Μεγάλης Συναυλίας πού διοργανώνει ο Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ με τον Γιάννη Πλούταρχο 
την ερχόμενη Δευτέρα 21 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μοσχοποδίου τής Θήβας , και ενεργοποιήθηκε από το Ιστολόγιο '' ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ '' από την Παρασκευή 4 Ιουλίου έως την Τετάρτη 16 Ιουλίου με το Ερώτημα :
 Ποια Ποδοσφαιρική Περίοδο ο Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ , αγωνίστηκε στην Δ' Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου ,
η Απάντηση είναι : Την Ποδοσφαιρική Περίοδο 1998 - 99 .
Οι Τυχεροί πού απέστειλαν σωστές Απαντήσεις είναι 3 και είναι οι κ.κ. :
 Φλούδα Σόνια από Άγιο Γεώργιο Λιβαδειάς 
Ζαχαροπούλου Μηλιά από Τάχι Θηβών
Σοβατζής Τάσος από Θήβα 

* Τά Εισιτήρια μπορούν να τα παραλάβουν με την επίδειξη τής Αστυνομικής τους Ταυτότητας από τον Πρόεδρο τού Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ κ. Κώστα Αγγέλου  ( Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 22620 89778 &
6973 887237 )

ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Δημήτρης Σοβατζής
Email:sovdim@hotmail.com
Τηλ. 6973466592

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ !!! Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ '' ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΑ'Ι'ΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ '' ΜΕ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ , ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ , ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΗ , ΟΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ !!!Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του συλλόγου «Φροντιστήριο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας» την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 στο ξενοδοχείο «PHILOXENIA». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την παρουσίαση και προβολή της ιστοσελίδας του συλλόγου www.amfionthiva.gr δίνοντας έτσι  τη δυνατότητα επικοινωνίας σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου να ενημερώνονται για το σκοπό και τις δράσεις του συλλόγου,  να ανταλλάσουν απόψεις για την καλύτερη προβολή....
και ανάδειξη του ιστορικού πλούτου της Θήβας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος τού Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου , ο Σύλλογος γυναικών «Ισμήνη»  με τη χορωδία του , την  Πρόεδρο του Μαρία Θαλασσινού και τη Μαέστρο Ρούλα Γκιόκα – Καλογερίδη, ο υποψήφιος Δήμαρχος του Κινήματος Πολιτών για την Αναγέννηση του Δήμου Θηβαίων κ. Γιώργος Κατσέλης , ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης, ο Πρόεδρος του ΔΟΘ Γιάννης Παπαδημητρίου, η Προϊσταμένη του ΔΟΘ κα. Ζαμπάκου Κων/ντίνα, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννίκας Δημήτριος , η Δημοτική Σύμβουλος κα Ιουλία Κοντού και πλήθος κόσμου.
Σημαντική παρουσία αποτέλεσε  ο ιστορικός λαογράφος κ. Γιώργος Λεκάκης και  τιμήθηκε από τον ταμία του συλλόγου κ. Βασίλειο Μέξη  με τον χάρτη της αρχαίας Βοιωτίας,  και τόνισε για ακόμη μία φορά την απουσία των Θηβαίων πολιτών στο δύσκολο έργο του συλλόγου.
Ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Πέππας έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάου να απευθύνει χαιρετισμό αφού προηγουμένως είχε καταγγείλει για ακόμη μία φορά την απουσία της προϊσταμένης της Θ’ Εφορίας Αρχαιοτήτων κας Χαραμή, επισημαίνοντας  ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η θέση της προέδρου στον νεοσύστατο σύλλογο «Φίλοι του Μουσείου» ενώ θα έπρεπε ο τίτλος να είναι «Φίλοι του κλειστού Μουσείου». Στη συνέχεια τίμησε με τον χάρτη της αρχαίας Βοιωτίας τον Δήμαρχο κ. Νικολάου, ενώ παράλληλα τιμήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Ανδρέα Χατζησταμάτη ο δημιουργός του site κ. Ραπτάκης
Με  την απουσία τους έλαμψαν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι  Θήβας κ. Χαλβατζής, κ. Κόρδατζης, κ. Τουλουμάκος παρόλο που στις προεκλογικές τους ομιλίες κυρίαρχο θέμα ήταν ο πολιτισμός και η ανάδειξη των μνημείων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
Την παρουσίαση του site  έκανε ο δημιουργός Γιώργος Ραπτάκης αναλύοντας όλες τις δυνατότητες,  τις τεχνικές και τους τρόπους πρόσβασης στη δυναμική ιστοσελίδαwww.amfionthiva.gr
Την παρουσίαση της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σοβατζής, ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε τους χορηγούς «HOTEL PHILOXENIA», Οινοποιεία «Τούντα» και «Θηβαϊκή Γη – Πάνος Κατρισώσης» το καφέ – μπαρ «DalCapo» με τους ιδιοκτήτες του το προσωπικό του καταστήματος,
 για την προσφορά των εδεσμάτων, οίνου και την εξυπηρέτηση του κοινού της εκδήλωσης. Το κατάστημα «Copy Center» για την προσφορά 30 χαρτών της αρχαίας Βοιωτίας που δόθηκαν στους παρευρισκόμενους.


Τέλος τα φωτογραφεία «Μακρυπούλιας»  και τους χορηγούς επικοινωνίας «Ράδιο Θήβα 97,5» και εφημερίδα «Η ΣΚΥΤΑΛΗ». www.amfionthiva.gr