OI AKΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007

OI AKΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ !!! ΣΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟ ΙΕΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ !!!


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

 Η παράδοσις τους θέλει μαζί.

      Στην Ελλαδική Εκκλησία οι Άγιοι Θεόδωροι τιμώνται 
μαζί το πρώτο Σάββατο των Νηστειών της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ημέρα μνήμης του δια κολλύβων
 θαύματος του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος 
(υπάρχει μάλιστα η συνήθεια των πιστών να διαβάζονται 
κόλλυβα το Σάββατο αυτό, στις εκκλησιές και στα νεκροταφεία,
 θεωρώντας το ως Ψυχοσάββατο, κάτι που δεν υφίσταται στο 
Τυπικό της Εκκλησίας μας) και όχι στη μέρα μνήμης τους την
 8η Φεβρουαρίου για τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη 
και την 17η Φεβρουαρίου για τον Άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα.
 Αυτό το βλέπουμε επίσης και  στην εντεταγμένη ακολουθία 
τους από το Τριώδιο, η οποία  ψάλλεται στους Ναούς κανονικά 
εκείνο το Σάββατο τῆς Α’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.
                          Το δια κολλύβων Θαύμα 
               του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.
    Όταν έγινε βασιλιάς ο Ιουλιανός ο Παραβάτης (361-363)
 έκανε πολλά και διάφορα εναντίον των Χριστιανών και προσπάθησε
 να αναστήσει την παλαιά ειδωλολατρική θρησκεία των Ελλήνων. 
Στην εποχή του είχαν ουσιαστικά ξαναρχίσει οι διωγμοί των 
Χριστιανών και τα βασανιστήρια...
    Ο Ιουλιανός, γνώριζε πολύ καλά τα ήθη των Χριστιανών και
 ότι την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τηρούν
 αυστηρή νηστεία και εξαγνίζονται μ' αυτή και τη θερμή προσευχή. 
Θέλησε, λοιπόν, να τους μιάνει με τις ειδωλολατρικές θυσίες.
 Γι' αυτό και κάλεσε τον έπαρχο της πόλεως και του ανέθεσε να 
επιβλέψει στην εκτέλεση της εξής εντολής του: Να σηκωθούν από 
την αγορά όλα τα τρόφιμα και να μην υπάρχουν σ' αυτήν παρά
 μόνον εκείνα πού θα ήταν ραντισμένα με το αίμα των θυσιών
 πού έγιναν στα είδωλα. Με τον τρόπο αυτό αναγκαστικά, 
ή θα αγόραζαν όλοι να φάνε και έτσι να γευθούν από τη θυσία 
προς τους θεούς, ή αν δεν υπακούσουν, να πεθάνουν από την πείνα.
    Ο έπαρχος έθεσε αμέσως σε εφαρμογή τη διαταγή του Ιουλιανού 
και αποσύρθηκαν από την αγορά τα τρόφιμα. Αντικαταστάθηκαν 
βέβαια από τα μιασμένα από τις θυσίες τρόφιμα. Φάνηκε έτσι προς 
στιγμήν ότι κέρδιζε ο διάβολος, ο υποκινητής και εμπνευστής και 
Πατέρας του Ιουλιανού. Ο Θεός όμως είναι και Παντοδύναμος
 και Πάνσοφος. Δεν άφησε ούτε εγκατέλειψε το λαό Του.
 Για τη σωτηρία του από τις μεθοδεύσεις του διαβόλου έστειλε το Μεγαλομάρτυρά Του Θεόδωρο, πραγματικά ως δώρο Θεού
 για να Τον δοξάσει με ένα θαύμα.

   Και παρουσιάζεται ο Άγιος στον Πατριάρχη Ευδόξιο
(360-369) και του φανερώνει το σχέδιο του Ιουλιανού
 με τα έξης λόγια:
«Σήκω γρήγορα, Πατριάρχη, συγκέντρωσε το
 Χριστεπώννμο πλήρωμα, και διαφύλαξε το από
 τον μολυσμό των ειδώλων, παραγγέλοντάς το
 να μην αγοράσει κανείς από τα τρόφιμα που 
υπάρχουν στην αγορά».
Ο Πατριάρχης απορώντας είπε προς τον Άγιο:
«Πώς είναι δυνατόν, Κύριε μου, να γίνει αυτό; 
Διότι, οι μεν πλούσιοι μπορεί να το εφαρμόσουν 
γιατί έχουν τρόφιμα στις αποθήκες τους, οι φτωχοί
 όμως, που δεν θα έχουν ούτε μιας ημέρας τρόφιμα,
 τί θα κάνουν μπροστά σ' αυτή την ανάγκη»;
Και ο Άγιος του είπε:
«Να τους προσφέρεις κόλλυβα, για να καλύψεις
 την ανάγκη τους».
Και επειδή ο Πατριάρχης άκουγε για πρώτη φορά το λόγο 
για τα κόλλυβα, τον ρώτησε με απορία:
«Τί είναι αυτά τα κόλλυβα δεν το γνωρίζω». 
Ο Μάρτυρας τότε του αποκρίθηκε:
«Είναι σιτάρι. Να το βράσεις και να το μοιράσεις
 στους Χριστιανούς».
Και για να δείξει ο Άγιος από που ήλθε, πρόσθεσε:
«Γι' αυτό το βρασμένο σιτάρι στα Ευχάϊτα 
συνηθίζουμε να το λέμε κόλλυβα. 
Κάνε, λοιπόν, έτσι και σώσε το ποίμνιο του Χριστού
 από το μιασμό».
Λέει ο Πατριάρχης προς τον Άγιο:
«Ποιος είσαι εσύ Κύριε μου, πού φροντίζεις με
 αγάπη και ευσπλαχνία για τη σωτηρία μας»;
Και ο Άγιος του αποκρίθηκε:
«Εγώ είμαι ο Μάρτυρας του Χριστού Θεόδωρος, 
και με έστειλε για τη σωτηρία και βοήθειά σας».
    Ο Άγιος έγινε άφαντος και ο Πατριάρχης σηκώθηκε με
 θαυμασμό και χαρά και συγκέντρωσε το λαό του Χριστού
 και του φανέρωσε την παρουσία και βοήθεια του Μάρτυρα.
 Συγχρόνως έκανε σύμφωνα με το λόγο του. Δηλαδή έβρασε
 σιτάρι και μοίρασε στο λαό και διαφυλάχθηκε έτσι το
 ποίμνιο του Χριστού. Στην αγορά, αν και τελείωνε
 η εβδομάδα, η μηχανορραφία του Ιουλιανού έμεινε ανενέργητη, 
γιατί κανένας Χριστιανός δεν αγόρασε από τα μιασμένα 
τρόφιμα. Κι' αφού ο Ιουλιανός νικήθηκε ολοφάνερα απέσυρε
 από την αγορά τα μιασμένα τρόφιμα και επανέφερε τα 
συνηθισμένα.

    Οι Χριστιανοί ύμνησαν και δοξολόγησαν το Θεό και το
 Μάρτυρά Του Θεόδωρο και για χάρη του έκαναν λαμπρή 
γιορτή.

   Έτσι καθιερώθηκε από τότε και το Σάββατο της 
πρώτης Εβδομάδος 
των Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να 
γιορτάζεται στην
 Εκκλησία μας το θαύμα το δια κολλύβων του 
Αγίου Θεοδώρου 
του Τήρωνος.


Από το βιβλίο:
«Οι Άγιοι Μεγαλομάρτυρες Θεόδωρος ο 
Στρατηλάτης και Θεόδωρος ο Τήρων» 
του Αρχιμ. Γεωργίου Μαραγκού Ηγουμένου 
Ι.Μ. Αγίων Θεοδώρων
 Αροανίας Καλαβρύτων
Ἀπολυτίκιον Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. 
Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τὴ πηγὴ 
τῆς φλογός,
 ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος
 ἠγάλλετο,
 πυρὶ γὰρ ὁλοκαυτωθεῖς, ὡς ἄρτος ἠδύς, τὴ Τριάδι
 προσήνεκται. 
Ταὶς αὐτοῦ ἰκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τᾶς
 ψυχᾶς ἠμῶν.
Απολυτίκιον Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου.
Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Στρατολογία ἀληθεῖ Ἀθλοφόρε, τοῦ οὐρανίου στρατηγὸς
 βασιλέως,
 περικαλλὴς γεγένησαι Θεόδωρε, ὄπλοις γὰρ τῆς πίστεως, 
παρετάξω
 ἐμφρόνως, καὶ κατεξωλόθρευσας, τῶν δαιμόνων τὰ στίφη, 
καὶ νικηφόρος
 ὤφθης Ἀθλητής, ὅθεν σὲ πίστει, ἀεὶ μακαρίζαμεν.

Δημήτρης Σοβατζής

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ !!!Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Η προετοιμασία και η πορεία προς το Πάσχα !!!


Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η Χριστιανορθόδοξη χρονική περίοδος της νηστείας και της πνευματικής, ψυχικής και σωματικής
προετοιμασίας των πιστών για το Άγιο Πάσχα. Ονομάστηκε Τεσσαρακοστή, σε ανάμνηση της νηστείας του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού στην έρημο, η οποία είχε διαρκέσει σαράντα ημέρες. Είναι η αρχαιότερη από όλες τις μεγάλες νηστείες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καθιερώθηκε τον 4ομ.Χ. αιώνα. Αρχικά διαρκούσε έξι εβδομάδες, ενώ αργότερα προστέθηκε και άλλη μία εβδομάδα. Διαρκεί συνολικά 48 ημέρες, μαζί με την Μεγάλη Εβδομάδα. Ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο.
Βέβαια, η ονομασία Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή Μεγάλη Σαρακοστή, δεν οφείλεται στη μεγάλη διάρκειά της, αλλά  στην μεγάλη σημασία του κοσμοσωτηρίου γεγονότος της Αναστάσεως του Κυρίου μας, και σε ανάμνηση των παθών Του. Μέσα σε αυτό το στάδιο των αγώνων, με τη νηστεία, την εξομολόγηση, την προσευχή, την ελεημοσύνη, τις συχνές ακολουθίες, και όλα τα πνευματικά παλέματα προετοιμάζεται ο κάθε Χριστιανός για να αναστηθεί κι αυτός από τα πάθη και τις αμαρτίες του.
Και, με τη βοήθεια του Θεού, ξεκινά αυτό το πνευματικό μας οδοιπορικό προς το Άγιο Πάσχα. Εγκαινιάζεται η προετοιμασία  μας με το τριήμερο, που είναι οι τρεις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.  Τρεις ημέρες απόλυτης νηστείας, ασιτίας, χωρίς καθόλου φαγητό και νερό, κυρίως στη λαύρα του Αγίου Σάββα, στο γυναικείο κοινόβιο στη Βηθανία, αλλά και σε άλλα μοναστήρια των Αγίων Τόπων. Είναι δύσκολο το τριήμερο αυτό. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά βοηθά με τον καλύτερο τρόπο στην έναρξη του πνευματικού μας αγώνα. Μοιάζει με πένθος, μιας και κόβονται εντελώς οι σωματικές μας δυνάμεις και το μυαλό μας περιορίζεται μόνον στα πνευματικά. Ούτε διακονίες, ούτε διακονήματα τις τρεις αυτές πρώτες ημέρες, παρά μόνον προσευχή και ακολουθίες.
Έτσι λοιπόν, η Καθαρά Εβδομάδα, ή η Καθαροβδομάδα όπως επίσης λέγεται  -επειδή οι πιστοί «καθαίρονται δια της νηστείας»- είναι η αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μας εισάγει σε μια περίοδο μετανοίας και αποτοξίνωσης -σωματικής και ψυχικής- με μοναδικό προσανατολισμό τον Θεό και το Άγιο Πάσχα.
«Μετανοίας καιρός και δεήσεως ώρα», όπως λέει και το τροπάριο.
Όσοι, εδώ στην Αγία Γη, ζήσαμε και προλάβαμε τους παλαιούς αγιοταφίτες πατέρες, τον γέροντα Σεραφείμ τον Σαββαϊτη, τον γέροντα Θεοδόσιο της Βηθανίας, τον π. Σωφρόνιο τον τυπικάρη του Αγίου Κωνσταντίνου αλλά και πολλούς άλλους, διαπιστώσαμε πόσο πιστοί τηρητές ήταν των ιερών κανόνων, της νηστείας και του ιερού πηδαλίου.
Ο π. Σεραφείμ νήστευε μέχρι τα 102 του χρόνια, ο μοναχός π. Φιλάρετος ο Κύπριος μέχρι τα 89 του χρόνια, ο π. Δαμασκηνός στον Άγιο Σάββα μέχρι τα 90 του χρόνια, όχι μόνον αυτοί, αλλά και πόσοι άλλοι διακριτικοί πατέρες των Ιεροσολύμων...
Ίσως σε πολλούς φανεί ως υπερβολή, όμως υπήρχαν και υπάρχουν αγιοταφίτες πατέρες που νήστευαν και νηστεύουν με πλήρη αποχή από τροφή και νερό όλη την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και κοινωνούσαν και κοινωνούν το πρώτο Σάββατο των Νηστειών.
Εμείς οι νεώτεροι ως αμαθείς και αρχάριοι τους ρωτούσαμε: «Γιατί άραγε τόση υπερβολή στη νηστεία;».
Και εκείνοι μας απαντούσαν τόσο σοφά και πατερικά: «Διότι, όσο ο έξω άνθρωπος φθείρεται, τόσο ο έσω άνθρωπος  -τουτέστιν η ψυχή-  ζωογονείται και τρέφεται! Όσο παιδεύουμε τη σάρκα και την κοιλία, τόσο ωφελείται το πνεύμα». «Καλύτερα», έλεγαν, «να φονεύσω εγώ τη σάρκα,παρά η σάρκα να φθείρει  τη ψυχή μου που είναι αθάνατη!».
«Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή ουράνια χαρίσματα λαβών». Καθώς και «εγκράτεια, εκγύμνασις και της τροφής λιτότης και έγερσις εωθινή εστί μακροβιότης.».
Ήταν θυμάμαι Καθαροβδομάδα του 1995. Ένα μικρό γκρουπ Ελλήνων προσκυνητών είχε επισκεφθεί, στη Μονή των Ποιμένων, τον γέροντα Σεραφείμ. Τους έλεγε λοιπόν, μεταξύ άλλων:  «...μην είστε παιδιά μου πλεονέκτες, γιατί η πλεονεξία θα φέρει κακό, θα επιφέρει κρίση! Γιατί; Διότι αυτό που περισσεύει δεν είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου, αλλά είναι του πτωχού, είναι της χήρας, του ορφανού, του αρρώστου, του φυλακισμένου ή όποιου άλλου έχει ανάγκη. Δεν είναι για τις τράπεζες του κόσμου τούτου, αλλά για αποταμίευση μέσω ελεημοσυνών στις τράπεζες των ουρανών!». Πόσο επίκαιρα είναι στις ημέρες μας τα λόγια του γέροντα Σεραφείμ,; Πόσο αληθινά ακούγονται  τα λόγια του, εδώ που έχουμε φθάσει παγκοσμίως;
Μόλις έμπαινε η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας προέτρεπαν οι πατέρες σε ακόμα περισσότερη προσευχή. Μας προέτρεπαν σε εντονότερη ανάγνωση και μελέτη των θείων γραφών, των συναξαρίων, των βίων των αγίων μας. «Είναι σπουδαία τροφή», μας έλεγαν, «τροφή θρεπτική-βιταμινούχα της ψυχής».
Ευλογημένοι μας αδελφοί,
δι' ευχών όλων των αγίων, είθε αυτή η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που ξεκινά να είναι σαρακοστή νέας αρχής, κάθαρσης, αγιασμού, μετανοίας ειλικρινούς, θέωσης και ψυχοσωματικής μας ανάτασης και ανάστασης από την κάτω Ιερουσαλήμ προς την άνω.
Αμήν, γένοιτο.

Πηγή υλικού
Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος, Ηγούμενος Ιεράς Μονής των Ποιμένων, εν Μπετ Σαχούρ, περιοχή Βηθλεέμ

Επιλογή υλικού
Αικατερίνη Διαμαντοπούλου
Θεολόγος ΜΑ - Φιλόλογος PhD Φιλοσοφίας

Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Ο '' ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ '' !!! ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ !!!


Ο σχιζοφρενής Ερντογάν απειλεί να βάλει φωτιά στο Αιγαίο !!!


Η στρατιωτική αποτυχία (έως τώρα) στην Αφρίν και ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το ενεργειακό παιχνίδι τον κάνουν να επιδιώκει κρίση στο Αιγαίο

Από τον Ανδρέα Κούτρα 


Πληγωμένο θηρίο με παρανοϊκό ηγέτη είναι η Τουρκία και ψάχνει να βρει τρόπο να ξεφύγει από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της και στα ανατολικά σύνορά της, απόρροια της επεκτατικής πολιτικής του νεοοθωμανισμού που ακολουθεί ο Ταγίπ Ερντογάν, προκαλώντας στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ και φλερτάροντας με μια στρατιωτική κρίση. Αυτό έδειξε το σοβαρότατο επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας στα Ιμια, όταν πλοίο της τουρκικής ακτοφυλακής εμβόλισε και παρ’ ολίγον να βυθίσει σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Η κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ έχει δύο βασικές εξηγήσεις. Η μία είναι ότι έχει σοβαρές απώλειες στις επιχειρήσεις που διεξάγει κόντρα στους Κούρδους για να διεισδύσει στην Αφρίν και ο άλλος είναι ότι χώρες της Μεσογείου, όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Κύπρος, με τη στήριξη των ΗΠΑ αλλά και της Ε.Ε. προχωρούν στην εξόρυξη και την εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων τους, βάζοντας στο περιθώριο την Τουρκία.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στον «σουλτάνο» Ερντογάν, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας και τη δυσαρέσκεια της τουρκικής κοινής γνώμης και ψάχνει στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ μια «ευκαιρία» να διασκεδάσει την πολιτική και τη στρατιωτική ήττα του. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι κορόνες περί επικαιροποίησης της Συνθήκης της Λωζάννης.

Συνεχείς απώλειες

Ο Τ. Ερντογάν πίστεψε ότι στη Συρία θα κάνει περίπατο και θα στήσει προγεφυρώματα στην Αφρίν μέσα σε μερικές ημέρες. Η επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» μετατρέπεται σε τραγωδία δίχως τέλος. Οι Κούρδοι σκοτώνουν συνεχώς Τούρκους στρατιώτες, τα φέρετρα που επιστρέφουν στην Τουρκία προκαλούν κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ τα άρματα μάχης και τα τεθωρακισμένα οχήματα, όπως και τα ελικόπτερα που λαμπαδιάζουν από τα αντιαρματικά και τα αντιαεροπορικά συστήματα, καταβαραθρώνουν το ηθικό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Πόσο μάλλον όταν τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι Κούρδοι είναι «made in USA» ή ακόμη και ρωσικά.

Το βασικό πρόβλημα του Ερντογάν είναι η στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στους Κούρδους. Ο αμυντικός προϋπολογισμός που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον προβλέπει 550.000.000 δολάρια ως βοήθεια στους Κούρδους. Αυτός ήταν και ο λόγος που ξέσπασε κατά των ΗΠΑ ο Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τες ότι με πρόσχημα την καταπολέμηση των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στους Κούρδους. «Ηρθε η ώρα να πέσουν οι μάσκες» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος και προειδοποίησε λίγο μετά την επίσκεψη του επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ, στρατηγού ΜακΜάστερ και πριν από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον στην Άγκυρα ότι οι αμερικανικές αποφάσεις θα επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Ο κύβος, όμως, έχει ριφθεί και η Τουρκία είναι, για τις ΗΠΑ, σε λάθος στρατόπεδο.

Ισραήλ - Αίγυπτος

Αντιθέτως, σύμμαχοι των ΗΠΑ και εχθροί της Τουρκίας είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Οι δύο αυτές χώρες έχουν βάλει στο μάτι τον Ταγίπ Ερντογάν για την πολιτική που εφαρμόζει στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ κατηγόρησε την Τουρκία ότι υποστηρίζει την ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Γάζα, ενώ η Αίγυπτος απηύθυνε σκληρή προειδοποίηση στην Τουρκία σχετικά με οιαδήποτε παραβίαση των οικονομικών δικαιωμάτων της στην ανατολική Μεσόγειο και της συμφωνίας καθορισμού θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο. Και εδώ έρχεται ο δεύτερος πολύ σημαντικός παράγοντας που κάνει τον «σουλτάνο» Ερντογάν να αφρίζει και να επιδιώκει να προκαλέσει κρίση με την Ελλάδα στο Αιγαίο και με την Κύπρο στην ΑΟΖ της.

Βλέπει το κατεστημένο της Άγκυρας ότι η χώρα αποκλείεται από τα πλούσια κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου. Η δυνητική ΑΟΖ του Καστελόριζου με αυτής της Κύπρου κλείνουν την Τουρκία στα παράλιά της όταν οι έρευνες δείχνουν ότι στην κυπριακή ΑΟΖ ανακαλύπτονται τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, σε συνέχεια του κολοσσιαίου κοιτάσματος «Ζορ» της Αιγύπτου, αλλά και αυτών του Ισραήλ. Οι τέσσερις χώρες, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος, έχουν δημιουργήσει έναν ισχυρό άξονα συνεργασίας (και στρατιωτικής), στέλνοντας στον πάτο τον ηγεμονικό ρόλο που διεκδικούσε η Τουρκία.

Θεωρεί, λοιπόν, το καθεστώς Ερντογάν ότι, αν δεν αντιδράσει στα σχέδια εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο, τότε το παιχνίδι το έχει χάσει. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα σχέδια έχουν την έγκριση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσουν το ενεργειακό μονοπώλιο της Ρωσίας. Ο πιο εύκολος δρόμος λοιπόν για την Τουρκία είναι να προκαλεί επεισόδια και κρίσεις στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ που μπορεί και να υποστηρίξει. Παραπέρα, μάλλον... δεν την παίρνει.

Η σοβαρότερη ένταση μετά την κατάρριψη του ήρωα σμηναγού Ηλιάκη

Το σοβαρό επεισόδιο στα Ίμια, με τον εμβολισμό του σκάφους του Λιμενικού Σώματος, προσομοιάζει (είναι η θαλάσσια εκδοχή της) στην αεροπορική κρίση του 2006, όταν τουρκικό F-16 εμβόλισε νοτιοανατολικά της Καρπάθου το μαχητικό του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη σκοτώνοντάς τον. Ο ήρωας Ηλιάκης έπεσε στην προσπάθεια του να αποτρέψει τον τουρκικό σχηματισμό να φτάσει στην Κρήτη και να φωτογραφίσει τις θέσεις των S-300, προασπίζοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό έκαναν και τα στελέχη του Λιμενικού με το σύγχρονο πλοίο «Γαύδος» στα Ίμια, μέχρι τη στιγμή που δέχθηκαν την εχθρική-δολοφονική επίθεση του σκάφους της τουρκικής ακτοφυλακής.

Τον Μάιο του 2006, μετά την κατάρριψη του F-16 του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη στην περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, υπήρξε πολύ μεγάλη συγκέντρωση αεροπορικών δυνάμεων και η Ελλάδα έφτασε στο «παρά ένα» μιας πολεμικής σύρραξης με την Τουρκία. Ήταν η πιο μεγάλη κρίση ύστερα από αυτήν των Ιμίων του 1996. Τώρα, οι Τούρκοι φαίνεται ότι επιδιώκουν ένα «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, προβαίνοντας σε μπαράζ παραβιάσεων του FIR Αθηνών και του εθνικού εναέριου χώρου, δείχνοντας επιθετική συμπεριφορά στον αέρα με εμπλοκές από οπλισμένα μαχητικά και κάνοντας πτήσεις πάνω από εθνικό έδαφος.

Από τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ προκύπτει ότι το 2017 η Τουρκία επέδειξε την πιο παραβατική συμπεριφορά στο Αιγαίο της τελευταίας 10ετίας, ενώ... δυναμικά και ανησυχητικά έχει ξεκινήσει τις προκλήσεις και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας το 2018. Μόνο τον πρώτο μήνα του έτους, τον Ιανουάριο, έγιναν 94 παραβάσεις του FIR Αθηνών, 353 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, επτά εμπλοκές και μία υπέρπτηση. Οι παραβιάσεις του περασμένου μήνα συνιστούν ρεκόρ Ιανουαρίου. Εντός της τελευταίας 10ετίας, ποτέ τον Ιανουάριο δεν υπήρξε τόσο αυξημένος αριθμός παραβιάσεων - ίσως είναι ο μεγαλύτερος μετά την κρίση των Ιμίων το 1996.

Προκλήσεις !!!

Φαίνεται ότι η Τουρκία συνεχίζει την τακτική της αυξημένης έντασης, αφού το 2017 κατεγράφη η μεγαλύτερη αριθμητική αύξηση της δραστηριότητάς της στο Αιγαίο από το 2008. Στο έτος που έφυγε, καταγράφηκαν 3.317 παραβιάσεις, όταν η αμέσως προηγούμενη χρονιά της 10ετίας ήταν το 2014, με 2.244 παραβιάσεις. Ένα άλλο στοιχείο επίσης είναι ότι, μετά τις μαζικές εκκαθαρίσεις στην τουρκική αεροπορία, περισσότεροι νέοι και άπειροι πιλότοι μπήκαν στο Αιγαίο, εκτοξεύοντας και τις πιθανότητες ενός αεροπορικού ατυχήματος. Ο κίνδυνος αυτός παραμένει ακόμη και σήμερα πολύ υψηλός.

Η Τουρκία, επίσης, εγκαινιάζει μια νέα μορφή προκλητικότητας, και αυτή είναι το «στενό μαρκάρισμα» ελληνικών πλοίων που πλέουν στην περιοχή των Ιμίων ή γενικότερα του ανατολικού Αιγαίου. Αυτό έγινε εμφανές όταν πλοίο της τουρκικής ακτοφυλακής χτύπησε στην κανονιοφόρο «Νικηφόρος», κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ανάλογες ενέργειες έγιναν και όταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος πήγε στα Ίμια για να ρίξει στεφάνι στη μνήμη των ηρώων πεσόντων του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ τελευταίο επεισόδιο ήταν αυτό, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, με τον εμβολισμό του «Γαύδος», το οποίο ο Τούρκος πρωθυπουργός χαρακτήρισε «μη εσκεμμένη ενέργεια». Δεν υπάρχει, όμως, καμιά αμφιβολία ότι ήταν εσκεμμένη ενέργεια... Απλά, ο Μπιναλί Γιλντιρίμ θέλησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν διεθνώς.

Η συμπεριφορά της Τουρκίας προκαλεί έντονη ανησυχία στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία ενημερώνει το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις Ένοπλες Δυνάμεις, ζητώντας ωστόσο να υπάρξουν ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Η εικόνα που επικρατεί στο υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ότι η Τουρκία δέχεται σφοδρές πιέσεις από τις εξελίξεις στη Συρία και τη Μέση Ανατολή, και επιδιώκει μια κρίση με την Ελλάδα. Συνεπώς «θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Το ερώτημα που προκύπτει, όμως, είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσουν η υποχωρητικότητα και η ανοχή στην παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Απάντηση μέχρι στιγμής δεν δίδεται από την κυβέρνηση, αλλά αυτό που σημειώνεται είναι ότι θα πρέπει να «κρατήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Αγκυρα». Σε αυτή τη λογική έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα - Γιλντιρίμ την επομένη του επεισοδίου στα Ίμια και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει συνάντηση το επόμενο διάστημα μεταξύ των αρχηγών ΓΕΕΘΑ των δύο χωρών, του ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη και του στρατηγού Χουλουσί Ακάρ. Στόχος είναι η αποκλιμάκωση, αν και δεν υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, δεδομένης της αναθεωρητικής τουρκικής συμπεριφοράς...

Δημοκρατία

Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ !!! ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ , ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ , ΑΓΡΟΤΕΣ , ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ !!!

Tις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο ελεύθερους επαγγελματίες,αγρότες και αυτοαπασχολούμενους το 2018 αποσαφηνίζει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Από το 2018 οι εισφορές καθορίζονται επί των ακαθάριστων εσόδων, χωρίς

δηλαδή την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, οδηγώντας σε αυξήσεις που θα ξεκινούν από 8% και σταδιακά, με την κατάργηση και των εκπτώσεων που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για μερίδα μη μισθωτών, θα φθάσουν έως και το 38%.

Πρόκειται για ανατροπή που «χτυπάει» στην καρδιά των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων αλλά και των ανθρώπων της εγχώριας γεωργίας, οι οποίοι ακόμη, παρά την «αφαίμαξη» που δέχονται από το ελληνικό Δημόσιο, καταβάλλοντας για εισφορές και φόρους ακόμη και πάνω από το 60% του εσόδων τους.

Όπως επισημαίνει η εγκύκλιος «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 2 καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.».

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από 01.01.2018 και εφεξής στη βάση υπολογισμού, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικότερα δε για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της ανωτέρω βάσης υπολογισμού των εισφορών, 3 ήτοι επί του 85% του αθροίσματος ΚΦΑ και καταβλητέων εισφορών προηγούμενου έτους. Από 01.01.2019 και εφεξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% του αθροίσματος ΚΦΑ και καταβλητέων εισφορών προηγούμενου έτους.

1.Για τον υπολογισμό εισφορών έτους 2018, και έως την οριστικοποίηση – εκκαθάριση, η βάση υπολογισμού πρέπει να προσδιοριστεί με το εισόδημα και τις καταβλητέες εισφορές του έτους 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους. 


2 αμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 έπρεπε να καταβληθούν στους πρώην ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάχθηκαν από 01.01.2017 στον ΕΦΚΑ, ειδικά για το 2016, θα ληφθούν υπόψη εκείνες που έχουν καταβληθεί (καταβληθείσες).
Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές 2017 έχουν εκδοθεί και παρακολουθούνται από τον ΕΦΚΑ, κατά την οριστικοποίηση και εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 θα ληφθούν υπόψη οι καταβλητέες εισφορές 2017.

3. Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 περιλαμβάνονται στο αρχείο εισοδημάτων που έχει αποσταλεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

4 4. Οι ασφαλιστικές εισφορές αθροίζονται στις αντίστοιχες πηγές εισοδήματος (Επιχειρηματική ή Αγροτική) για τις περαιτέρω διαδικασίες υπολογισμού εισφορών. 

5. Στην εφαρμογή «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» ΕΦΚΑ, έχουν δημιουργηθεί πεδία απεικόνισης του ποσού των εισφορών που έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των εισφορών.

6. Επιπλέον, έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών με απεικόνιση του ποσού των εισφορών που έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις εγκύκλιες οδηγίες που έχουν εκδοθεί και αφορούν τους ενιαίους κανόνες υπολογισμού εισφορών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών

Πηγή: enikonomia.gr