Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ !!! ΚΑΙ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΥ !!! ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΗΒΩΝ !!!

 


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ & ΑΥΛΙΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΗΒΩΝ
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Πραγματοποιήθηκε με Κατάνυξη μέσα σέ κλίμα Ευλάβειας ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός , μετα Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος  τής Εορτής τής Μεγαλόχαρης Θαυματουργής Παναγίας τής Γοργουπηκόου 
στον Ιερό Ενοριακό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Δοκιμαζόμενο !!! Προσφυγικό Συνοικισμό τής Θήβας .
Ακολούθησε η Λιτάνευση τής Ιεράς  Θαυματουργής Εικόνας στα περίχωρα τής Ενορίας  με τη Συνοδεία Στρατιωτών τού ΚΕΠΒ Θηβών , ενώ Αισθητή ήταν η Απουσία τής Φιλαρμονικής τού Δήμου Θηβαίων !!! από τον Εορτασμό τής Μεγαλόχαρης Θαυματουργής Παναγίας τής Γοργουπηκόου .
Τίμησαν με την παρουσία τους την Θρησκευτική Εορτή οι κ.κ. :
Αντιδήμαρχος τού Δήμου Θηβαίων κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης 
Αντιδήμαρχος τού Δήμου Θηβαίων κ. Νικόλαος Κοβάνης
Πρόεδρος τού Δ.Σ. τού Τοπικού Συμβουλίου Νέων τού Δήμου Θηβαίων κ. Ηλίας Κάμπαξης
Διοικητής ΚΕΠΒ Θηβών Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Ζήσης
Πρόεδρος τού Λυκείου Ελληνίδων Θήβας κα Μιμίκα Αγάτσα
Μέλη τού Δ.Σ. τής Ενωσης Μικρασιατών Θήβας

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ !!! ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟ !!!Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ὁ Καποδίστριας καὶ τὸ ὅραμά του γιὰ τὴν παιδεία !!!

 Αποτέλεσμα εικόνας για Ιωάννης Καποδίστριας

Ὁ Καποδίστριας καὶ τὸ ὅραμά του γιὰ τὴν παιδεία

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

Ἡ 27η Σεπτεμβρίου 1831 ἀποτελεῖ μιὰ ἀκόμη μαύρη σελίδα στὴν ἱστορία τοῦ νεώτερου Ἑλληνισμοῦ. Ὁ πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος πέφτει θανάσιμα χτυπημένος ἀπὸ ἀδελφοκτόνα βέλη και ὁ λαὸς ποὺ ἐπὶ δυόμιση ὁλόκληρα χρόνια εἶχε στηρίξει σ’ ἐκεῖνον τὶς ἐλπίδες του γιὰ ἀνόρθωση καὶ πρόοδο βρίσκεται καὶ πάλι ἔρημος καὶ ἐγκαταλελειμμένος. Ποιός θὰ στεγάσῃ τώρα τὰ ὀρφανά του; Ποιός θὰ νοικοκυρέψῃ τὸν δημόσιο βίο, θυσιάζοντας ἀκόμη καὶ τὴν προσωπική του περιουσία, ὅπως ἐκεῖνος, καὶ ποιός θὰ ὑπερασπιστῆ τὰ ἐθνικά του δίκαια μὲ σθένος καὶ παρρησία ἀπέναντι στοὺς ξένους δυνάστες; Ζητήματα πολλὰ καὶ δυσεπίλυτα.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Καποδίστριας κυβέρνησε συγκεντρωτικὰ καὶ δὲν ἔδειξε ἐμπιστοσύνη σὲ ντόπιους καὶ ξένους παράγοντες, ποὺ προσέφεραν τὴν βοήθειά των, γεγονὸς ποὺ δημιούργησε ἐξ ἀρχῆς μεγάλες δυσαρέσκειες πρὸς τὸ πρόσωπό του. Εἶναι, ὅμως, ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς πλειοψηφίας ὅσων προθυμοποιοῦνταν νὰ βοηθήσουν ἦταν περισσότερο ἡ ἐξυπηρέτηση ἀτομικῶν  καὶ εὐρύτερων πολιτικῶν ἐπιδιώξεων παρὰ τὸ ἐνδιαφέρον των γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ ὠφελιμιστικὴ καὶ κοντόφθαλμη θεώρηση τῶν πραγμάτων ἐκ μέρους τῶν ἐσωτερικῶν καὶ συχνὰ ἀλληλοσυγκουόμενων μεταξύ των παραγόντων, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ὁ ὕπουλος ρόλος τῶν ἐξωτερικῶν δυνάμεων πού, γιὰ τοὺς δικούς των λόγους, ὑποδαύλιζαν τὰ ἐγχώρια πολιτικὰ πάθη ὅπλισαν τὸ χέρι ἐκείνων ποὺ δολοφόνησαν ὄχι μόνον τὸν κυβερνήτη ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν Ἑλλάδα.

Αὐτὸ ποὺ ὅλοι, βεβαίως, πλέον ἀναγνωρίζουν, ἀσχέτως ἐὰν συμφωνοῦν  ὄχι μὲ τὶς πρακτικές του, εἶναι ὅτι ὁ Καποδίστριας ἐργάστηκε μὲ περισσὴ προσπάθεια, μεθοδικότητα καὶ αὐταπάρνηση γιὰ τὴν θεμελίωση τοῦ πρώτου ἑλληνικοῦ κράτους σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς: παιδεία, οἰκονομία, δικαιοσύνη, στρατό, ἐξωτερικὴ πολιτική. Γιὰ νὰ ἀναφερθῆ κάποιος στὸ ἐπιμέρους ἔργο του ἀπαιτεῖται, ἀσφαλῶς, πολὺς χῶρος καὶ ἐκτεταμένη ἀνάλυση.

Σὲ ὅ τι ἀφορᾶ τὴν παιδεία, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἀντικείμενο τοῦ ἐνδιαφέροντος στὸ παρὸν ἄρθρο, ὁ Καποδίστριας ἔδειξε ἰδιαίτερη μέριμνα. Ἐξ ἄλλου, κατ’ αὐτὸν ἡ παιδεία ἀποτελοῦσε «τὴν ροδόχρουν ἐλπίδα τοῦ ἔθνους» καὶ ὁ στόχος τοῦ δασκάλου ἦταν νὰ καταστήσῃ τοὺς μαθητὲς «μετόχους τῶν ἀγαθῶν τῆς ἠθικῆς καὶ χριστιανικῆς ἀγωγῆς», τὶς ὁποῖες θεωροῦσε ἀλληλένδετες. Ἡ τέτοιου εἴδους καλλιέργεια θὰ ἀναδείκνυε τὸν Ἕλληνα «ἄξιο τῆς ἐλευθερίας εἰς τὸν λοιπὸν πεφωτισμένον κόσμον».

Ἀπαραίτητη, ἐξ ἄλλου, προϋπόθεση γιὰ τὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνικὴ πρόοδο ἀποτελοῦσε ἡ κατάλληλη ἐκπαίδευση, ποὺ θὰ ἀνταποκρινόταν στὶς ἰδιαίτερες ἀνάγκες καὶ στὰ ἐνδιαφέροντα ἑνὸς ἑκάστου. Ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Πλάτων στὴν Πολιτεία, ὁ καθένας ὀφείλει νὰ κάνῃ γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο ἐκεῖνο γιὰ τὸ ὁποῖο «ἡ φύσις αὐτοῦ ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη (= θὰ εἶναι φτιαγμένη)» (433a). Ἔτσι καὶ κατὰ τὸν Καποδίστρια ἀπὸ τὴν ὀρθὴ ἀγωγὴ «κρέμονται ἐξ ἑνός μέρους ἡ εὐπορία καὶ τὸ εὖ εἶναι τοῦ καθενός, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου ἡ εὐνομία, ἡ δύναμις καὶ ἡ πλουσιότης τῆς πολιτείας».

Γιὰ αὐτόν, ἄλλωστε, ἡ ἀγωγὴ ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὰ πλούτη. Ἡ θέση του αὐτὴ ἐναρμονίζεται πλήρως μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ Χρυσοστόμου, ποὺ πρέσβευε ὅτι οἱ γονεῖς δὲν πρέπει νὰ ἀγωνιοῦν, γιὰ νὰ ἀφήσουν στὰ παιδιά των ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ νὰ ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴν ἠθικὴ διαπαιδαγώγηση καὶ γιὰ τὴν πνευματική των τροφοδοσία, γεγονὸς ποὺ καὶ τὰ ἴδια θὰ καταστήσῃ εὐτυχῆ καὶ τὴν κοινωνία ἐπιτυχημένη.

Κοντολογίς, ὁ Καποδίστριας, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὶς συνθῆκες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας κατὰ τὴν ἐποχή του, ποὺ ὁ λαὸς ἦταν στὴν πλειοψηφία του ἀναλφάβητος, ἔδωσε, ὅπως ἦταν φυσικό, προτεραιότητα στὴν δημόσια στοιχειώδη ἐκπαίδευση καὶ στὴν στὴν ἐπαγγελματικὴ κατάρτιση. Ἐπιδίωξή του ἦταν νὰ ἱδρυθοῦν σε ὅλες τὶς ἐπαρχίες καί, εἰ δυνατόν, σὲ ὅλα τὰ χωριὰ ἀλληλοδιδακτικὰ σχολεῖα, ἔτσι ὥστε «τὰ παιδιὰ τῶν χωρικῶν νὰ μὴν μένωσι ἄμοιρα τῶν μαθημάτων».

Ὁ κυβερνήτης ἐνδιαφέρθηκε, ἐπίσης, καὶ γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν κοριτσιῶν, μὲ στόχο νὰ καταπολεμηθῆ ἡ ἀμάθειά των ἀλλὰ καὶ νὰ δοθῆ ἔμφαση στὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ γυναικείου φύλου, «στὴν οἰκιακὴ εὐδαιμονία καὶ στὴν ἀρετή, στὴν μητρότητα καὶ στὴν γυναικεία φύση». Τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα ἀπευθύνονταν ἀκόμη καὶ στοὺς ἐνήλικες στὸν χῶρο ἐργασίας.

Ἐπίσης, ὁ Καποδίστριας θέσπισε ὑποτροφίες γιὰ ἀπόρους μαθητὲς ἀπὸ διάφορες περιοχές, ὥστε νὰ φοιτήσουν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, καὶ παράλληλα ὀργάνωσε τὴν ἐκπαίδευση σὲ ἑλληνικὲς παροικίες τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἐνίσχυσε μὲ δικά του ἔξοδα καὶ ἀρωγὲς φίλων τὶς σπουδὲς πολλῶν ἑλληνοπαίδων σὲ αὐτές.

Ὁ ἴδιος, μάλιστα, δὲν στεκόταν μόνον στὸν σχεδιασμὸ καὶ στὴν ὀργάνωση τῶν σχετικῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων ἀλλὰ συχνὰ ἐπισκεφτόταν καὶ προσωπικὰ τὰ σχολεῖα, παρακολουθοῦσε μὲ ἐνδιαφέρον τὴν πορεία μαθητῶν καὶ διδασκάλων, τοὺς συνεβούλευε καί, ἐπιπλέον, διετύπωνε ἐντύπως τὶς παιδαγωγικές του ἀπόψεις.

Βεβαίως, τὰ σχέδιά του ἦταν μακρόπνοα δὲν περιορίζονταν μόνον στὴν ὀργάνωση τῆς στοιχειώδους, κυρίως, ἐκπαιδεύσεως ἀλλὰ ἐπεκτείνονταν καὶ στὴν ἀνωτάτη ἐκπαίδευση, μόλις οἱ συνθῆκες κρίνονταν ἀπαραίτητες. Σχεδίαζε, μάλιστα, τὴν δημιουργία τριῶν ἀνωτάτων Ἀκαδημιῶν, Φιλολογίας, Θεολογίας καὶ Πολιτικῶν. Ἑπομένως, ἡ μομφὴ ὅτι ἦταν φωτοσβέστης δὲν εὐσταθοῦσε, ἁπλῶς ἔβρισκε πρόσφορο ἔδαφος μεταξὺ τῶν πολιτικῶν του ἀντιπάλων, ντόπιων καὶ ξένων. Κάποιοι ἀπὸ τοὺς τελευταίους, μάλιστα, -Βαυαροί-, ποὺ ἀπεργάζονταν συστηματικὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Καποδίστρια, φρόντισαν νὰ σπιλώσουν, μὲ κάθε τρόπο, τὴν ἐκπαιδευτική του πολιτική, προκειμένου νὰ προετοιμάσουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Ὄθωνα, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἱκανοποιήθηκε τελικὰ τὸ αἴτημα γιὰ ἵδρυση Πανεπιστημίου, χωρὶς ὅμως νὰ ληφθῆ παράλληλα, ἔστω, μέριμνα γιὰ τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευση τοῦ λαοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι σὲ πολλοὺς δήμους ὑπῆρχαν δήμαρχοι ποὺ δὲν γνώριζαν ἀνάγνωση καὶ γραφή!  

Ὅσο γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ προσπάθεια τοῦ Καποδίστρια δὲν ἄργησε νὰ ἀποδώσει καρπούς. Μέχρι τὸ 1831, ἔτος τῆς δολοφονίας του, λειτουργοῦσαν πλέον 121  ἀλληλοδιδακτικὰ σχολεῖα, στὰ ὁποῖα φοιτοῦσαν 10.000 περίπου μαθητές. Δυστυχῶς, ἡ προσπάθεια αὐτή, ὅπως ἀναφέρθηκε, δὲν συνεχίστηκε, διότι ὁ Ὄθωνας καὶ οἱ Βαυαροὶ εἰσήγαγαν πρότυπα ποὺ δὲν ἐναρμονίζονταν, ὅμως, μὲ τὶς προϋπάρχουσες ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγκες.

Εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὰ παραπάνω ὅτι ὁ Καποδίστριας ἔθεσε μακροπρόθεσμους στόχους στὴν ἐκπαιδευτική του πολιτική, στὰ πλαίσια τοῦ γενικώτερου πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ καὶ μὲ βάση πάντοτε τὶς ἀνάγκες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας στὴν ἐποχή του. Ἔκτοτε, ὅμως, ἡ ἔλλειψη τακτικοῦ καὶ μακρόπνοου σχεδιασμοῦ, οἱ διαρκεῖς ἀλλαγὲς καὶ οἱ ξενικὲς ἐπιρροὲς δὲν ἐπέτρεψαν τὴν χάραξη μιᾶς σταθερῆς καὶ σοβαρῆς ἐκπαιδευτικῆς καὶ γενικώτερης πολιτικῆς.

Οἱ μετὰ τὸν Καποδίστρια πολιτικοί, νεώτεροι καὶ σύγχρονοι, χρειάζεται πάντως νὰ ἀναλογιστοῦν ποιό εἶναι τὸ δικό των ὅραμα γιὰ τὴν παιδεία καὶ γενικῶς. Ὅσο γιὰ τὸν πολὺ λαὸ θὰ πρέπει κάποτε νὰ μάθῃ νὰ ἐπιλέγῃ τοὺς ἡγέτες του ὄχι μὲ μικροκομματικὰ κριτήρια ἀλλὰ μὲ βάση τὰ ὁράματα καὶ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἐξαγγελιῶν των.

Μέχρις ὅτου, ὅμως, ὡριμάσουν οἱ προϋποθέσεις γιὰ μιὰ τέτοια πολιτικὴ ἀντίληψη χρειάζεται πολλὴ προσευχὴ καὶ μεγάλος ἀγώνας. Κυρίως, ὅμως, χρειάζεται νὰ ξεκαθαρίσωμε ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι τί εἴδους ἀγωγὴ θέλομε νὰ δώσωμε στὰ παιδιά μας. Ἐπιθυμοῦμε νὰ τὰ ἀναθρέψωμε μὲ στέρεες ἀξίες καὶ γνήσια ἰδανικὰ ἤ θέλομε νὰ τὰ ἀφήσωμε ἐλεύθερα νὰ ψαρεύουν στὰ ἀπόνερα δῆθεν προοδευτικῶν, συχνὰ ὅμως διχαστικῶν καὶ καταστροφικῶν ἰδεολογιῶν;

Ἐὰν ἀποφασίσωμε, πάντως, νὰ οἰκοδομήσωμε τὴν ἀγωγή των πάνω σὲ δοκιμασμένα πρότυπα καὶ τὰ γαλουχήσωμε μὲ τὰ πλούσια νάματα τῶν ἑλληνοορθοδόξων ἀνθρωποποιητικῶν παραδόσεων, τότε μποροῦμε νὰ ἐλπίζωμε ὅτι, μεγαλώνοντας, θὰ ὁραματίζωνται ὄχι ἀσφαλῶς νὰ διαφεντεύουν τὸν λαὸ ἢ νὰ σφετερίζονται τὰ δίκαιά του ἀλλὰ νὰ τὸν διακονοῦν, ὅπως ὁ Καποδίστριας, ἀπὸ ὅποια θέση κριθοῦν ἄξιοι.

Τί λέτε, ἀγαπητοί μας φίλοι; Ἐὰν ἐμεῖς θέλωμε καὶ ἀγωνιζώμαστε πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση, τότε καὶ ὁ ἀγαθὸς Θεὸς δὲν θὰ μᾶς φωτίσῃ νὰ ἀναδεικνύωμε, μέσα ἀπὸ τὰ σπλάγχνα μας, πιστοὺς πατέρες, συνετοὺς διδασκάλους, τιμίους καὶ δικαίους πολιτικούς διακόνους, ὅπως ὁ Καποδίστριας; Νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν εἰλικρινῶς τὸν Θεόν καὶ συνεπῶς ἀγωνιζομένοις πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν.

Ἄς προσευχώμαστε, τέλος, ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης νὰ ἀναπαύῃ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀγωνιστοῦ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ διακόνου του, Ἰωάννου Καποδιστρίου, ποὺ ἀφιέρωσε τὴν περιουσία καί, ἐν τέλει, θυσίασε τὴν ἴδια του τὴν ζωὴ γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν ὁραμάτων του, τὰ ὀποῖα παραμένουν, Κύριος οἶδε ἕως πότε, ἀνεκπλήρωτα.

Αἰωνία Του ἡ μνήμη!

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Ο.Χ.Ε.Κ. - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΘΗΒΑΣ ( ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Κα ΒΑΣΩ ΛΑΣΠΗ !!! )

 Η Διαδικτυακή μας Εκπομπή '' ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ '' παρευρέθηκε στον Εντυπωσιακό χώρο τού Παλαιού Γηροκομείου Θηβών τής Ορθόδοξης Χριστιανικής Ενώσεως Κυριών όπου και συνομίλησε με την Άξια Πρόεδρο του επί δύο  συνεχόμενες  τριετίες  , και επί σειρά ετών μέλος τού Διοικητικού του Συμβουλίου  του , πρώην Αντινομάρχη και Νομαρχιακή Σύμβουλο Βοιωτίας επί σειρά ετών !!! κα Βάσω Λάσπη !!! 


 


Η Εκπομπή  παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον αφού συνομιλήσαμε για όλα τα θέματα πού απασχολούν την λειτουργία τού Ιστορικού Ιδρύματος τής Θήβας . 


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Γηροκομείο ΟΧΕΚ είναι η πρώτη μονάδα φροντίδας 
Ηλικιωμένων που ιδρύθηκε στην Βοιωτία. 
Είναι ένα φιλανθρωπικό Ίδρυμα που ίδρυσε 
το 1964 η Ορθόδοξη  Χριστιανική Ένωση Κυριών Θηβών, 
επί Προεδρίας Κ. Μαρίκας  Αγγελίδη.                                                      

Ανεγέρθη σε Δημοτικό Οικόπεδο με απόφαση παραχώρησης
 υπ. Αρ. 213 του τότε Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. Πρωτ. 2120/8-6-1957, 
επί Δημαρχίας Κ. Αγγέλου Αγγελίδη στον Πευκόφυτο  λόφο καστέλι Θηβών,
 σε μια περιοχή  μοναδικού φυσικού καλούς και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 
καθώς στη βόρεια πλευρά του λόφου, έπειτα από συστηματικές έρευνες
το 1970-1973 αποκαλύφθηκε μυκηναϊκό ταφικό μνημείο, ο λεγόμενος
 <<Οιδίποδος Παίδων> >.

Σκοπός του Ιδρύματος ήταν η περίθαλψη των απόρων ηλικιωμένων, 
ώστε να δώσει αγάπη, στέγη, φαγητό, κυρίως στους ανθρώπους
 που διαβιούσαν μοναχικά, καθώς συχνά τα παιδιά τους είχαν πάρει 
το δρόμο της μετανάστευσης.

Το Ίδρυμα συνεχίζει εδώ και δεκαετίες να εκπληρώνει το σκοπό της
 Ίδρυσης του με την πλήρη αποδοχή, υποστήριξη και αγάπη της Θηβαϊκής 
κοινωνίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς λειτουργεί με γνώμονα 
τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό, συνεχίζει να παρέχει 
κοινωνική φροντίδα και περίθαλψη κυρίως σε χαμηλοσυνταξιούχους
 και ανασφάλιστους ηλικιωμένους.

                                               
Σίλας Παύλου      -   Δημήτρης Σοβατζής

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Πόσο ασφαλείς είναι οι παλιοί ανελκυστήρες;

 


Πόσο ασφαλείς είναι οι παλιοί ανελκυστήρες;

Ανεξάρτητα αν ο ανελκυστήρας είναι παλιός ή καινούριος μπορεί να μην είναι ασφαλής, αν δεν πραγματοποιείται σωστά η μηνιαία προληπτική συντήρηση ή αν τα εξαρτήματα κατασκευής δεν είναι πιστοποιημένα.
⚠️ Ο κίνδυνος βλαβών και πιθανών ατυχημάτων είναι μεγαλύτερος σε ανελκυστήρες παλαιού τύπου.
✅ Για αυτό ενδείκνυται η ριζική αναπαλαίωση του ανελκυστήρα κάθε 20 χρόνια.
Εσείς γνωρίζετε πότε χρειάζεται αναβάθμιση ο ανελκυστήρας σας;
👉Όταν ξεπεράσει την ηλικία των 15-20 ετών.
👉Όταν αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης βλαβών, ανωμαλιών στην κίνηση, θορύβων.
👉Όταν απαιτείται η αύξηση της ασφάλειας λειτουργίας του για την έκδοση ή επανέκδοση άδειας.
Είμαστε πάντα δίπλα σας παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις:
📧 info@anelkisi-lift.gr
📍 Ελαιών 80, Ίλιον / Λοξής Φάλαγγος 68, Θήβα
☎ Αθήνα: 210 2622660
☎ Θήβα: 22620 22150
Πάντα δίπλα σας, λύνοντας κάθε απορία!
📧 info@anelkisi-lift.gr
📍 Ελαιών 80, Ίλιον / Λοξής Φάλαγγος 68, Θήβα
☎ Αθήνα: 210 2622660
☎ Θήβα: 22620 22150

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 15 ΕΤΩΝ !!! ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΒΑΣ '' ΙΣΜΗΝΗ '' ( ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ) !!!

 

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ '' ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ '' , ΑΛΣΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 15 ΕΤΩΝ !!! ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΒΑΣ '' ΙΣΜΗΝΗ ''
 ( ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ )


Παρουσία πλήθους ως επί το πλείστον Γυναικών , στο κατάμεστο Κοσμικό Κέντρο
 '' Μπαρμπαγιάννης '' στο περιαστικό Άλσος Μοσχοποδίου , ο Υπερδραστήριος Σύλλογος Γυναικών Θήβας '' ΙΣΜΗΝΗ '' Εόρτασε μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα τα 15 Χρόνια από την ίδρυση του .
Σε Συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πραγματοποιήθηκε μία Εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου , με  Ζωντανή Μουσική , Κέφι και Χορό από όλο το κοινό .
Παρουσιαστής τής Εκδήλωσης ήταν για άλλη μία Εκδήλωση ο Δημοσιογράφος κ. Δημήτριος Σοβατζής , ο οποίος αφού καλωσόρισε το κοινό , κάνοντας αναφορά στην Εντυπωσιακή Δράση τού Συλλόγου αυτά τα 15 Χρόνια , έδωσε το λόγο στον Αιδεσιμολογιότατο Πατέρα Σπυρίδωνα , ο οποίος τέλεσε τον Αγιασμό εν όψι τής ερχόμενης νέας περιόδου δράσης τού Συλλόγου .
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Άξια  Πρόεδρος τού Συλλόγου όλα αυτά τα 15 Χρόνια Δράσης κα Μαίρη Θαλασσινού η οποία ευχαρίστησε το κοινό για την εντυπωσιακή του παρουσία , αναφέρθηκε στο Νέο Πρόγραμμα Δράσης τού Συλλόγου , ενώ ευχαρίστησε την Αντιπεριφερειάρχη τής Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά πού πάντα στηρίζει τις Εκδηλώσεις τού Συλλόγου σε επίπεδο Συνδιοργάνωσης ,  όπως ευχαρίστησε και τον Παρουσιαστή τής Εκδήλωσης Δημοσιογράφο κ. Δημήτριο Σοβατζή για την διαχρονική του παρουσία στις Εκδηλώσεις τού Συλλόγου .
Χαιρετισμό στην Εκδήλωση εκφώνησε ο Δήμαρχος τού Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων κ. Γεώργιος Αναστασίου ο οποίος αναφέρθηκε με ευμενή σχόλια στην Εντυπωσιακή Δράση τού Συλλόγου , ενώ τίμησε με Συλλεκτική Πλακέτα τού Δήμου την Πρόεδρο τού Συλλόγου κα Μαίρη Θαλασσινού , στην οποία πρόσφερε Ανθοδέσμη η Προισταμένη  τού Δημοτικού Οργανισμού Θήβας κα Κωνσταντίνα Ζαμπάκου .
Τίμησαν με την παρουσία τους τής Εκδήλωση οι κ.κ. :
Δήμαρχος τού Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων κ. Γεώργιος Αναστασίου
Αντιδήμαρχος τού Δήμου Θηβαίων κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης
Πρόεδρος τού Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδος κ. Σπύρος Νικολάου
Δημοτική Σύμβουλος , Πρόεδρος  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα Ιουλία Κοντού
Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας κ. Γρηγόρης Παπαβασιλείου
Προϊσταμένη  τού Δημοτικού Οργανισμού Θήβας κα Κωνσταντίνα Ζαμπάκου 
Αντιπρόεδρος τής Τοπικής Κοινότητας Αμπελοχωρίου κα Ανδρονίκη Κουτσούκου
Πρόεδρος Ο.Χ.Ε.Κ. Γηροκομείου Θηβών κα Βάσω Λάσπη
Ο Σύλλογος Γυναικών Αμπελοχωρίου  ( παρέστησαν οι : Πρόεδρος κα Σταμέλου , Αντιπρόεδρος κα Σε'ι'ντή  )
Μέλος τής Τοπικής Κοινότητας Ελαιώνα κα Σοφία Μπαλαντίνη
Χορευτικός Σύλλογος Αμφίωνος
Σύλλογος Γυναικών Βαγίων

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!! ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΒΑΣ 
'' ΙΣΜΗΝΗ '' ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ !!!